Smluvní pojištovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)Dokumentace ke stažení

Často vydávané formulářePracovně lékařská péče

Prohlídku pracovně lékařské péče může ze zákona provádět registrující praktický lékař pouze u kategorie rizika 1 – musí být uvedeno na žádosti o prohlídku, u ostatních kategorií jen v případě platné smlouvy praktického lékaře se zaměstnavatelem. V ostatních případech pořizuji výpis ze zdravotní dokumentace, se kterým absolvujete tuto prohlídku u smluvního lékaře zaměstnavatele.

K prohlídce je nutné se objednat !

S sebou: vyplněnou žádost od zaměstnavatele – viz dokumenty ke stažení /včetně o jakou prohlídku se jedná, pracovní zařazení, náplň práce, pracovní rizika, kategorie práce  1-4 , podpis a razítko/

ranní moč

brýle /na čtení i na dálku/

výpis od registrujícího praktického lékaře /týká se u nás neregistrovaných osob /

vyplněný osobní dotazník – viz dokumenty ke stažení – pokud již nemáte vyplněný při minulé prohlídceOčkování

Očkovací kalendář a informace o očkování na stránkách:

České vakcinologické společnosti www.vakcinace.eu

Evidence nemocí a úmrtí na preventabilní nákazy (statistika USA) www.jennymccarthybodycount.com
Informace na cestyOdběry krve

Odběry krve jsou prováděny na nové poliklinice od 7 do 11hod.  a v nemocnici ve Dvoře Králové n.L. od 7 do 10hod., pokud je součástí odběru moč tak od 7 do 9 hod.

Odběry u nás v ordinaci se provádějí 1x měsíčně ve středu nebo odběry doma provádí sestra zpravidla 1.čtvrtek v měsíci /u pacientů, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni absolvovat odběr v místě k tomu určeném/.

K odběrům prováděným v ordinaci nebo doma je nutno žádanky dodat předem a k odběru se objednat !

Odběry krve se provádějí nalačno – od půlnoci nejíst, nepít slazené nápoje,  nekouřit.

Moč – zpravidla ranní, po předchozím umytí genitálu, střední proud moči zachytit do zkumavky.

/střední proud – první porce močena mimo zkumavku, druhá porce do zkumavky, poslední porce mimo/

Moč na kultivaci – zkumavka s modrým víčkem nebo nádobka s červeným víčkem- odběr stejný, jen dbát na zachování sterility odběrové nádobky, nedotýkat se vnitřního povrchu víčka ani nádobky.

Některé speciální odběry jsou prováděny pouze v nemocnici v 7 hod. – dle poučení při vypsání žádanek.Preventivní prohlídky

Text připravujemeUžitečné odkazy

Text připravujemeCeník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Prohlídka do zaměstnání 450Kč
/vstupní, periodická, mimořádná, výstupní/
Výpis ze zdravotní dokumentace – termín dle zákona do 10 pracovních  dnůVýpis ze zdravotní dokumentace do 2 pracovních dnů
150Kč300Kč
 Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz  450Kč
 Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řidiče v  65, 68 a dále po 2 letech není-li určeno jinak  300Kč
 Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu na dobu určitou  100Kč
 Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu na dobu neurčitou  300Kč
 Vystavení duplikátu zdravotního průkazu  100Kč
 Vyšetření pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu  500Kč
 Administrativní úkon na žádost pacientaKopie dokumentu na vlastní žádost 1 strana 150Kč5Kč
 Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny /dle rozsahu/Bolestné /dle rozsahu/  150-500Kč200-500Kč
 Očkování nehrazená ze zdravotního pojištění  150Kč
 Zpráva pro účast na rekondičních pobytech  200Kč
 Předoperační vyšetření pro kosmetické zákroky  500Kč
 Vyšetření k žádosti o umístění v ÚSP / DD, DPS/  150Kč