Smluvní pojištovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)Dokumentace ke stažení

Často vydávané formulářePracovně lékařská péče

Prohlídku pracovně lékařské péče může ze zákona provádět registrující praktický lékař pouze u kategorie rizika 1 – musí být uvedeno na žádosti o prohlídku, u ostatních kategorií jen v případě platné smlouvy praktického lékaře se zaměstnavatelem. V ostatních případech pořizuji výpis ze zdravotní dokumentace, se kterým absolvujete tuto prohlídku u smluvního lékaře zaměstnavatele.

K prohlídce je nutné se objednat !

S sebou: vyplněnou žádost od zaměstnavatele – viz dokumenty ke stažení /včetně o jakou prohlídku se jedná, pracovní zařazení, náplň práce, pracovní rizika, kategorie práce  1-4 , podpis a razítko/

ranní moč

brýle /na čtení i na dálku/

výpis od registrujícího praktického lékaře /týká se u nás neregistrovaných osob /

vyplněný osobní dotazník – viz dokumenty ke stažení – pokud již nemáte vyplněný při minulé prohlídceOčkování

Očkovací kalendář a informace o očkování na stránkách:

České vakcinologické společnosti www.vakcinace.eu

Evidence nemocí a úmrtí na preventabilní nákazy (statistika USA) www.jennymccarthybodycount.com
Informace na cestyOdběry krve

Odběry krve jsou prováděny na nové poliklinice od 7 do 11hod.  a v nemocnici ve Dvoře Králové n.L. od 7 do 10hod., pokud je součástí odběru moč tak od 7 do 9 hod.

Odběry u nás v ordinaci se provádějí 1x měsíčně ve středu nebo odběry doma provádí sestra zpravidla 1.čtvrtek v měsíci /u pacientů, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni absolvovat odběr v místě k tomu určeném/.

K odběrům prováděným v ordinaci nebo doma je nutno žádanky dodat předem a k odběru se objednat !

Odběry krve se provádějí nalačno – od půlnoci nejíst, nepít slazené nápoje,  nekouřit.

Moč – zpravidla ranní, po předchozím umytí genitálu, střední proud moči zachytit do zkumavky.

/střední proud – první porce močena mimo zkumavku, druhá porce do zkumavky, poslední porce mimo/

Moč na kultivaci – zkumavka s modrým víčkem nebo nádobka s červeným víčkem- odběr stejný, jen dbát na zachování sterility odběrové nádobky, nedotýkat se vnitřního povrchu víčka ani nádobky.

Některé speciální odběry jsou prováděny pouze v nemocnici v 7 hod. – dle poučení při vypsání žádanek.Preventivní prohlídky

Text připravujemeUžitečné odkazy

Text připravujemeCeník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Prohlídka do zaměstnání+ posudek /vstupní periodická, mimořádná, výstupní/ 600Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace do 2 pracovních dnů na žádost pacienta 500Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace – termín dle zákona do 10 pracovních  dnů
300Kč
 Vyšetření a posudek žádosti o řidičský průkaz /nový, vrácení/  600Kč
 Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti řidiče v  65, 68 a dále po 2 letech není-li určeno jinak  500Kč
 Vyšetření a posudek žádosti o rozšíření řidičského průkazu  400Kč
 Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu na dobu neurčitou  300Kč
 Bolestné /dle rozsahu/  300-1000Kč
 Vyšetření pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu  700Kč
 Administrativní úkon na žádost pacienta 150Kč
 Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny /dle rozsahu/  200-1000Kč
 Očkování nehrazená ze zdravotního pojištění  200Kč
 Kopie dokumentu na vlastní žádost 1 strana 10Kč
 Zpráva pro účast na rekondičních pobytech  400Kč
 Předoperační vyšetření pro kosmetické zákroky  700Kč
 Vyplnění žádosti o umístění v ÚSP / DD, DPS/  300Kč