VE DNECH 10 – 12/6/24  NEORDINUJI.

Zastupující lékař MUDr. Roškotová, DKnL.